Refusjoner & rabatter

For å gi deg et riktig prisoverslag, må vi gjøre en grundig undersøkelse med røntgen. På grunnlag av dette informerer vi deg om diagnoser, behandlingsbehov og ulike behandlingsalternativer. I samråd med deg kommer vi fram til den mest hensiktsmessige behandlingen.

Dersom du har krav på trygderefusjon for tannbehandlingen, vil dette komme med i prisoverslaget.

Det kan være vanskelig å sette en nøyaktig pris på en tannbehandling, og det vil alltid være en viss usikkerhet forbundet med behandlingene. Biologiske og tekniske komplikasjoner gir enkelte ganger tilleggsbehandling og merkostnader. Tannlegene vil informere deg på best mulig måte om risikofaktorer og prognoser for behandlingen.

Har du spørsmål? Ta kontakt!