grafikk-bg-mobil-lilla

Våre priser

For å gi deg et riktig prisoverslag, må vi gjøre en grundig undersøkelse med røntgen. På grunnlag av dette informerer vi deg om diagnoser, behandlingsbehov og ulike behandlingsalternativer. I samråd med deg kommer vi fram til den mest hensiktsmessige behandlingen.

Dersom du har krav på trygderefusjon for tannbehandlingen, vil dette komme med i prisoverslaget.

Det kan være vanskelig å sette en nøyaktig pris på en tannbehandling, og det vil alltid være en viss usikkerhet forbundet med behandlingene. Biologiske og tekniske komplikasjoner gir enkelte ganger tilleggsbehandling og merkostnader. Tannlegene vil informere deg på best mulig måte om risikofaktorer og prognoser for behandlingen.

UNDERSØKELSE PRIS
Fast pasient 780,-
Akuttpasient 780,-
Pasienter med periodontitt (tannkjøttsykdom) 780,-
Omfattende undersøkelse og utredning med behandlingsplanlegging 2.440,-
Enkel rens og puss i forbindelse med undersøkelse 300,-
Opplæring, instruksjon og forebyggende behandling for pasienter med krav på trygderefusjon 1.280,-
Sykemelding 300,-
Bedøvelse - vanlig 245,-
Henvisning og utfylling av skademeldingsskjema 800,-
ROTBEHANDLING PRIS
Rotfylling av tann med en kanal 4.800,-
Rotfylling av tann med to kanaler 5.750,-
Rotfylling av tann med tre eller flere kanaler 7.630,-
Midlertidig fylling 460,-

Prisene inkluderer hygienemateriell, bedøvelse, alle behandlingsprosedyrer og alle materialer frem til ferdig rotfylling.

RØNGTENBILDE OG PRØVETAKING PRIS
Røngtenbilde per tann/bilde 230,-
Panoramarøntgen (stort røntgenbilde som dekker alle tenner og røtter, under og mellomansikt inkl. kjeveledd og bihuler) 960,-
CBCT - 3D røntgen for spesialundersøkelse 1.860,-
BEDØVELSE PRIS
Per tann eller region 245,-
TANNFARGET FYLLING PRIS
En flate 1.050 - 1.480,-
To flater 1.480 - 2.070,-
Tre flater 1.950 - 2.870,-
Fire flater 2.400 - 3.180,-
Hvit fylling i glassionomer materiale, 1 flate 1.000,-
Hvit fylling i glassionomer materiale, 2 flate eller mer 1.050 - 1.480,-
FULL KRONE PRIS
Kroner og innlegg i porselen/gull-porselen alt inkl. i tenner bak hjørnetann. 7.900 - 10.020,-
Kroner og innlegg i porselen/gull-porselen alt inkludert i fortenner og hjørnetann. 7.900 - 10.020,-
Gull-/porseleninnlegg inkl. tanntekniker. 7.900 - 10.020,-
Stift ved kronebehandling, alt inkl. 3.100,-
Porselens laminater/ porselens fasetter 7.900 - 10.020,-
Brofester (forankringstann til bro) inkl. tanntekniker 8.990,-
Brodel uten forankringstann (mellomledd og ekstensjonsledd) i broarbeider inkl. tanntekniker 6.600,-
Implantatbasert krone eller brodel. Inkl. smitteforebyggende tiltak og tanntekniker. 5 års garanti ved fraktur av restaureringer ved normal bruk. 17.490,-
Mellom-/ekstensjonsledd. 11.190,-

Prisene inkluderer kostnader til tanntekniker, hygienemateriell, bedøvelse og alle behandlingsprosedyrer og materialer frem til ferdig restaurering.

HELPROTESE PRIS
En kjeve, inkl. tannteknikerhonorar 16.900,-
Begge kjever, inkl. tannteknikerhonorar 29.700,-
Partiellprotese 19.080,-
Spoon denture og midlertidige proteser 7.400,-
DELPROTESE PRIS
En kjeve, inkl. tannteknikerhonorar 19.080,-
REBASERING PROTESE PRIS
En kjeve, inkl. tannteknikerhonorar 7.400,-
TREKKING AV TANN PRIS
Ukomplisert, eksl. anestesi 1.650,-
Påfølgende tann 950,-
HYGIENE PRIS
Hygienetilegg 210,-
Hygienetilegg ifb. med endo/enkel kirurgi 450,-
Hygienetilegg ifb. med full kirurgisk oppdekking 1.500,-
KIRURGISK BEHANDLING PRIS
Kirurgisk fjerning av visdomstenner, dyptliggende røtter, inklusive 1 etterkontroll 4.350,-
Rotspissamputasjon fortann/hjørnetann/premolar 4.350,-
Rotspissamputasjon av molar 4.670,-
Biopsi (vevsprøve) og behandling av bløtvevsskader 2.330,-
Incisjon av abcess 1.680,-
Cystostomi/eksplorasjon (kirurgisk blottlegging av cyste eller tenner for inspeksjon og vurdering) 2.990,-
Cystektomi (fjerning av cyste) 4.190,-
Lukking av åpning til bihuler ved bruk av sutur 1.680,-
Kirurgisk tannimplantatbehandling første implantat 17.000,-
Kirurgisk tannimplantatbehandling, påfølgende implantat 9.900,-
BEHANDLING AV TANNKJØTTSYKDOM PRIS
Periodontal behandling (tannkjøttbehandling) 30 minutter 835 - 1.800,-
Tillegg for kirurgisk behandling ved tannkjøttsykdommer marginal periodontitt

Prisene inkluderer alle obligatoriske behandlingsprosedyrer og materialer samt kostnader til hygienemateriell og oppdekking. Kostnader til bedøvelse er ikke inkludert i taksten.

ØVRIGE TJENESTER/BEHANDLING PRIS
Studiemodeller, per kjeve 660,-
Bleking - En kjeve 3.000,-
Bleking - Begge kjever 4.500,-
Kjeveleddsbesvær - undersøkelse, behandling og etterkontroll 4.400,-
Pasientfoto 90,-
UTEBLIVELSE PRIS
15 min 400,-
FAKTURA PRIS
Fakturagebyr 69,-

Spesialister og tannpleiere som jobber med spesialister har egne takster som varierer etter refusjonsgrad.

Ta gjerne kontakt for et kostnadsoverslag.