grafikk-bg-mobil-lilla

Våre priser

For å gi deg et riktig prisoverslag, må vi gjøre en grundig undersøkelse med røntgen. På grunnlag av dette informerer vi deg om diagnoser, behandlingsbehov og ulike behandlingsalternativer. I samråd med deg kommer vi fram til den mest hensiktsmessige behandlingen.

Dersom du har krav på trygderefusjon for tannbehandlingen, vil dette komme med i prisoverslaget.

Det kan være vanskelig å sette en nøyaktig pris på en tannbehandling, og det vil alltid være en viss usikkerhet forbundet med behandlingene. Biologiske og tekniske komplikasjoner gir enkelte ganger tilleggsbehandling og merkostnader. Tannlegene vil informere deg på best mulig måte om risikofaktorer og prognoser for behandlingen.

UNDERSØKELSE PRIS
Fast pasient 750,-.
RØNGTENBILDE PRIS
Røngtenbilde per tann 210,-
Bedøvelse PRIS
Per tann eller region 230,-
Bedøvelse PRIS
Per tann eller region 230,-
TANNFARGET FYLLING PRIS
En flate 1000 - 1400,-
To flater 1400 - 1950,-
Tre flater 1950 - 2700,-
Fire flater 2700 - 3000,-
FULL KRONE PRIS
Inkl. tannteknikerhonorar 7500 - 9500,-
Stift ved kronebehandling 2900,-
HELPROTESE PRIS
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar 15.900,-
Begge kjever, inklusiv tannteknikerhonorar 28.000,-
DELPROTESE PRIS
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar 18.000,-
REBASERING PROTESE PRIS
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar 7000,-
TREKKING AV TANN PRIS
Ukomplisert, eksl. anestesi 1550,-
BLEKING PRIS
En kjeve 3000,-
Begge kjever 4500,-
UTEBLIVELSE PRIS
15 min 400,-
HYGIENE PRIS
Hygienetiltak 160,-
KIRURGISK PRIS
Kirurgisk og endodontisk oppdekking og engangsutstyr 450-1500,-
FAKTURA PRIS
Fakturagebyr 75,-
KIRURGISK PRIS
Kirurgisk og endodontisk oppdekking og engangsutstyr 450-1500,-

Spesialister og tannpleiere som jobber med spesialister har egne takster som varierer etter refusjonsgrad.

Ta gjerne kontakt for et kostnadsoverslag.