Våre priser

For å gi deg et riktig prisoverslag, må vi gjøre en grundig undersøkelse med røntgen.

På grunnlag av dette informerer vi deg om diagnoser, behandlingsbehov og ulike behandlingsalternativer. I samråd med deg kommer vi fram til den mest hensiktsmessige behandlingen.

Dersom du har krav på trygderefusjon for tannbehandlingen, vil dette komme med i prisoverslaget.

Det kan være vanskelig å sette en nøyaktig pris på en tannbehandling, og det vil alltid være en viss usikkerhet forbundet med behandlingene. Biologiske og tekniske komplikasjoner gir enkelte ganger tilleggsbehandling og merkostnader. Tannlegene vil informere deg på best mulig måte om risikofaktorer og prognoser for behandlingen.

Prisliste:

Undersøkelse Pris
Fast Pasient730,-
Røntgenbilde Pris
Røngtenbilde per tann210,-
Bedøvelse Pris
Pr tann eller region230,-
Tannfarget fylling Pris
En flate1000 - 1400,-
To flater1400 - 1950,-
Tre flater1950 - 2700,-
Fire flater2700 - 3000,-
Rotfylling inklusiv bedøvelse Pris
En kanal4500,-
To kanaler5400,-
Tre eller fire kanaler7200,-
Ved ekstraordinære tilfellerTimetakst
Fullkrone Pris
Inkl tannteknikerhonorar7500-9500,-
Stift ved kronebehandling2900,-
Helprotese Pris
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar15.900,-
Begge kjever, inklusiv tannteknikerhonorar28.000,-
Delprotese Pris
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar18.000,-
Rebasering protese Pris
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar7000,-
Trekking av tann Pris
Ukomplisert, ekskl anestesi1550,-
Bleking Pris
En kjeve3000,-
Begge kjever4500,-
Uteblivelse Pris
15 min400,-
Hygiene Pris
Hygienetiltak160,-
Kirurgisk Pris
Kirurgisk og endodontisk oppdekking og engangsutstyr450-1500,-
Faktura Pris
Fakturagebyr75,-

Spesialister og Tannpleiere som jobber med spesialister har egne takster som varierer etter refusjons grad. Ta gjerne kontakt for et kostnadsoverslag.