Våre priser

For å gi deg et riktig prisoverslag, må vi gjøre en grundig undersøkelse med røntgen.

På grunnlag av dette informerer vi deg om diagnoser, behandlingsbehov og ulike behandlingsalternativer. I samråd med deg kommer vi fram til den mest hensiktsmessige behandlingen.

Dersom du har krav på trygderefusjon for tannbehandlingen, vil dette komme med i prisoverslaget.

Det kan være vanskelig å sette en nøyaktig pris på en tannbehandling, og det vil alltid være en viss usikkerhet forbundet med behandlingene. Biologiske og tekniske komplikasjoner gir enkelte ganger tilleggsbehandling og merkostnader. Tannlegene vil informere deg på best mulig måte om risikofaktorer og prognoser for behandlingen.

Prisliste:

Undersøkelse Pris
Fast Pasient712,-
Ny pasient, Undersøkelse og to røntgenbilder910.-
Røntgenbilde Pris
Røngtenbilde per tann165,-
Bedøvelse Pris
Pr tann eller region230,-
Timetakst Pris
Tannlege2.730,-
Tannfarget fylling Pris
En flate925 - 1120,-
To flater1255 - 1635,-
Tre flater1586 - 1960,-
Fire flater1.970 - 2465,-
Rotfylling inklusiv bedøvelse Pris
En kanal4100,-
To kanaler4690,-
Tre eller fire kanaler6970
Ved ekstraordinære tilfellerTimetakst
Fullkrone Pris
Inkl tannteknikerhonorar7000,-
(også mulig å velge rimeligere kronetyper Stift ved kronebehandling)
Stift ved kronebehandling1500,-
Helprotese Pris
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar12.900
Begge kjever, inklusiv tannteknikerhonorar22.700,-
Delprotese Pris
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar13.000,-
Rebasering protese Pris
En kjeve, inklusiv tannteknikerhonorar4200,-
Trekking av tann Pris
Ukomplisert, ekskl anestesi1415,-
Bleking Pris
En kjeve2600,-
Begge kjever4400,-
Uteblivelse Pris
15 min400,-
Hygiene Pris
Hygienetiltak150,-
Kirurgisk Pris
Kirurgisk oppdekking og engangsutstyr350-1500,-
Faktura Pris
Fakturagebyr75,-

Spesialister og Tannpleiere som jobber med spesialister har egne takster som varierer etter refusjons grad. Ta gjerne kontakt for et kostnadsoverslag.