grafikk-bg-mobil-lilla

For henvisere

Et besøk hos oss skal være en positiv opplevelse for dine pasienter. Vi har dyktige spesialister som kan bistå ved kollegiale henvisninger innen periodonti, implantatkirurgi og implantatprotetikk. Det er viktig for oss at du, som henvisende tannlege, får den oppfølgingen du forventer, og vi er opptatt av å ha et langvarig og ryddig samarbeid.

Vil du henvise pasienter til oss, trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Pasientens kontaktinformasjon
  • Informasjon om hvordan vi kan bistå
  • Relevant anamnese og evt relevante røntgenbilder
  • Eventuelle refusjoner som er gitt inneværende år
Smilende mann